Responsabilitate/ Secțiunea verde

Sistemul economic depinde de cel natural, iar aplicarea principiilor dezvoltării durabile la nivel de companie poate fi extrem de profitabilă. Firmele trebuie să ţină cont de această dependenţă şi să o exploateze corect pentru a asigura nevoile societăţii (consum, locuri de munca) şi pentru a obţine câştiguri pe termen lung.

În prezent, cinci aspecte de mediu pot afecta economia mondială (Ecosystems and human well-being. Opportunities and challenges for business and industry):

1. Raritatea apei
2. Schimbările climei şi ecosistemelor
3. Pierderea biodiversităţii
4. Supraexploatarea oceanelor
5. Degradarea solului

1. Raritatea apei
- Apa este o resursă limitată şi rară. În foarte multe regiuni de pe glob, calitatea ei este îndoielnică. Firmele o folosesc în procesul de producţie, iar dacă aceasta dispare treptat sau devine inutilizabilă din cauza poluării, competiţia pentru apă creşte.
- Apa, ca orice alt factor de producţie, costă. Cu cât este mai puţină, cu atât costă mai mult. Astfel, creşterea preţului apei se traduce prin creşterea preţului produselor. Oportunităţi
- Firmele trebuie să ţină cont de stocurile de apă în momentul în care hotărăsc să se instaleze într-o anumită regiune. Apa pe care o folosesc trebuie administrată durabil şi corect.
- Firmele trebuie să recicleze apa şi să o mentina cât mai curată.
- Este bine ca firmele să investească în tehnologii noi şi eficiente care economisesc apa şi alte resurse, păstrând în acelaşi timp calitatea acestora.
- Firmele pot vinde şi promova apa, deşi există îndoieli în privinţa avantajelor apei îmbuteliate.

2. Schimbările climei şi ecosistemelor
Schimbările la nivel global se manifestă prin: creşterea temperaturilor, dispariţia unor specii şi ecosisteme, scăderea fertilităţii solurilor şi creşterea frecvenţei dezastrelor naturale. Toate acestea se traduc prin pierderea serviciilor oferite de natură şi automat au consecinţe importante asupra mediului economic.

Oportunităţi
- Firmele care exploatează şi oferă pe piaţă energie fosilă, foarte poluantă şi limitată cantitativ (cărbune, petrol) investesc în energie alternativă, nelimitată (solară, pe hidrogen, eoliană) a cărei piaţă este în continuă dezvoltare. Se consideră că gazele naturale sunt resursa care va face trecerea de la o economie pe bază de petrol la una ce foloseşte energie regenerabilă.
- Firmele (producătorii de maşini, mase plastice, oţel etc.) investesc în noi tehnologii, eficiente şi mai puţin dăunătoare mediului.
- A fi responsabil faţă de societate şi faţă de mediul înconjurător poate însemna: creşterea prestigiului, obţinerea unor contracte mai bune cu furnizorii şi clienţii, scăderea costurilor, consolidarea imaginii şi inovaţie.
- Firmele care au strategii flexibile se pot adapta în permanenţă schimbărilor de mediu. În acest fel, ele îşi asigură profituri pe termen lung, salvează locuri de muncă şi încurajează inovaţia şi eficienţa în producţie.
- Este bine ca firmele să se adapteze rapid valorilor sociale şi să impună comportamente raţionale în consum, adică să promoveze economisirea resurselor, şi nu distrugerea lor.
- Este esenţial ca firmele să administreze în mod durabil (pe termen lung şi fără a polua) resursele naturale (peşte, lemn, terenuri arabile) pentru a putea răspunde nevoilor unui număr tot mai mare de oameni.
- Firmele trebuie să integreze în preţurile produselor oferite şi preţul de mediu, asociat activităţii lor.
- Dezvoltarea durabilă nu este o constrângere. Ea poate fi o şansă de afaceri extrem de importantă şi o sursă uriaşă de profituri. Ecologia şi responsabilitatea socială = profit