Responsabilitate/ Cercetare și dezvoltare

Procesul de dezvoltare durabilă, care urmează prevederile reglementărilor europene şi naţionale, anticipează cerinţele referitoare la sănătatea umană şi protejarea mediului şi parcurge următoarele etape:

I . Ecologizarea portofoliului de materii prime şi produse finite
II. Dezvoltarea de tehnologii noi, reţete de fabricaţie cu materii prime prietenoase cu mediul
III.Reducerea emisiei de compuşi organici volatili (COV)
IV. Dezvoltarea de produse noi:

- diluabile cu apă, care să constitue soluţia de finisare pentru viitor şi să înlocuiască produsele clasice cu solvenţi organici
- produse pentru protecţia lemnului, împotriva deteriorării cauzate de cari, fungi, mucegai
- soluţii eficiente de igienizare a suprafeţelor de construcţii contaminate cu fungi şi mucegai

În ultimii 3 ani, la Fabryo Corporation s-au dezvoltat produse cu tehnologii noi, utilizând materii prime prietenoase cu mediul. Acestea au înlocuit vechile formulări care conţineau materii prime cancerigene, toxice, nocive sau periculoase pentru mediu.

I . Ecologizarea portofoliului de materii prime şi produse finite

A) Utilizarea materiilor prime fără risc privind sănătatea şi mediul înconjurător în locul celor clasificate
Exemple: înlocuirea totală sau parţială a următoarelor materii prime:
- Pigment galben: sulfocromat galben de plumb: eliminat total
- Pigment roşu: cromat, molibdat, sulfat roşu de plumb: eliminat total
- Diizobutil ftalat (nociv): eliminat total
- Solvent cu compuşi periculoşi pentru mediu : eliminat total
- Fosfat de zinc: redus până la limita minimă care nu afectează mediul
- Hipoclorit de sodiu (Coroziv): eliminat total
- Reducerea cu 80 % a consumului de soluţie de amoniac ( Coroziv şi nociv)
- Reducerea cu 90% a n-metil 2 pirolidonă ( Iritant)
- Acetona (foarte inflamabilă şi iritantă : F, Xi ); eliminată total
- Nitroceluloză (explozivă); eliminată total
- Parafină clorurată (foarte toxică pentru organismele acvatice); eliminată total
- Sicativi cu metale grele (plumb); eliminate total

B). Eliminarea din portofoliu a produselor diluabile cu solvent organic şi risc pentru mediu şi sanatate:
- Vopsea şi email pe bază de clorcauciuc
- Grund, email şi mastic epoxy - amină

II. Dezvoltarea de tehnologii noi, reţete de fabricaţie cu materii prime prietenoase cu mediul
1. Utilizarea biocizilor legali şi avizaţi de Comisia Naţională a Produselor Biocid
2. Reducerea emisiei de materiale pulverulente în aer prin utilizarea pigmenţilor granulaţi
3. Implementarea procedeelor precise şi rapide de preparare care să reducă emisiile organice
4. Identificarea şi utilizarea materiilor prime adecvate cerinţelor tehnologice şi de mediu; dispersanţi eficienţi şi fără solvent organic

III.Reducerea emisiei de compusi organici volatili (COV)
În 2009-2010 s-au reproiectat toate produsele din portofoliu pentru reducerea cantităţii de solvenţi organici din produse; Acest proiect s-a finalizat cu realizarea a circa 500 de procese tehnologice noi, scazand cantitatea de solvent organic cu circa 100 g /1 L de vopsea; Pentru mediul înconjurător, rezultatul acestui proces a fost reducerea emisiei prin evaporare de solvent organic cu peste 2500 tone.

IV. Dezvoltarea de produse noi
Prin preocuparea pentru un viitor "sănătos", fiecare produs din portofoliu din generaţia celor pe bază de solvenţi organici are şi varianta de produs din generaţia "green technology", diluabil cu apă
- savana email alchidic (solvent) –-> savana emailuri acrilice, pe bază de apă
- savana lac pentru lemn, cu Teflon® (solvent) –->savana lacuri acrilice pe bază de apă
- ROST grund alchidic anticoroziv (solvent) -- > savana grund anticoroziv pe bază de apă
- savana lac de parchet monocomponent (solvent) --> savana lac pe bază de apă, pentru parchet, cu Teflon® --> ROST emulsie bituminoasă pentru izolarea fundaţiilor (pe bază de apă)