Media/Comunicate de presă

Fabryo Atlas Paints a redus emisia a 1.017,38 tone GES prin reciclarea și valorificarea deșeurilor în 2014

2015-08-12 • aparitie in presa

Compania Fabryo Atlas Paints, pe lângă preocuparea permanentă de a crea produsele de calitate pentru clienții săi, s-a preocupat în mod deosebit de respectarea tuturor reglementărilor în vigoare, cât și de protejarea mediului și ca de obicei pentru îndeplinirea sarcinilor și-a ales cei mai competenți colaboratori.Compania noastră a delegat responsabilitatea îndeplinirii obligațiilor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje introduse pe piață, conform prevederilor legislative în vigoare, către Eco-Rom Ambalaje S.A., expert incontestabil în activitatea de management al ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

Eco-Rom Ambalaje s-a angajat în implementarea principiului "Responsabilității Extinse a Producătorului", proiect comun realizat de reprezentanț ii a 25 de state din Europa. Acest principiu are la bază conformarea cu obiectivele stabilite în reglementările europene și naționale (2020 în raport cu anul de referința 1990):
• Reducerea emisiilor de CO2eq cu 20%;
• Reducerea consumului final de energie cu 20% prin creștere eficiență energetică;
• Producerea a 20% din necesarul de energie din surse regenerabile.

Metodologia utilizată pentru calcularea emisiilor/emisiilor evitate de CO2 echivalent urmează o abordare de evaluare a ciclului de viață (LCA-Life Cycle Analysis), respectând recomandările standardelor ISO 14040 și ISO 14044, atunci când este posibil, în sine calculul fiind bazat pe noț iunea de impact evitat - materialele obținute prin reciclare sau energia recuperată din deșeurile de ambalaje înlocuiesc materiile prime și energia generată în plan național.

Modelul sistemului acoperă toate tipurile de ambalaje și materiale precum și schemele de colectare, sortare și tratare a deșeurilor de ambalaje.

Pentru sistemele de management a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, furnizarea informaț iilor la nivelul companiilor responsabile, consistente cu modelul adoptat pentru calculul amprentei CO2eq, reprezintă una din contribuț iile cele mai importante în evaluarea performanț ei mediului global și un plus informativ consistent în promovarea activităț ilor legate de proiectarea și fabricarea ambalajelor sustenabile.

Communicate pe acelasi subiect

Startup-urile (ideile de afaceri aflate la inceput) sunt pe cale de a explora o multitudine de posibilitati in industria de…

» CiteȘte mai multe

In octombrie 2018, liderul global in vopsele decorative AkzoNobel a achizitionat integral compania Fabryo Corporation S.R.L, AkzoNobel devenind astfel lider…

» CiteȘte mai multe

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) a încheiat astăzi achiziționarea in proportie de 100% a acțiunilor Fabryo Corporation S.R.L. (Fabryo), devenind…

» CiteȘte mai multe

Ultimele comunicate

2021-04-15 • aparitie in presa

Startup-urile (ideile de afaceri aflate la inceput) sunt pe cale de a explora o multitudine de posibilitati in industria de…

» CiteȘte mai multe

2019-11-29 • aparitie in presa

In octombrie 2018, liderul global in vopsele decorative AkzoNobel a achizitionat integral compania Fabryo Corporation S.R.L, AkzoNobel devenind astfel lider…

» CiteȘte mai multe

2018-10-01 • aparitie in presa

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) a încheiat astăzi achiziționarea in proportie de 100% a acțiunilor Fabryo Corporation S.R.L. (Fabryo), devenind…

» CiteȘte mai multe