Media/Press Releases

Fabryo Corporation derulează împreună cu TMI un proiect de formare profesională finanţat prin Programul PHARE 2005

2008-06-03 • press coverage

Proiectul „Profesionalism, Productivitate, Adaptabilitate” se desfăşoară în perioada 03.01.2008 – 02.11.2008, fiind finanţat prin Programul Phare 2005 – Dezvoltarea Resurselor Umane, Componenta - Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă.

În cadrul acestui proiect, angajaţii de la nivel de top şi middle management ai FABRYO CORPORATION vor parcurge două module de curs pentru dezvoltarea abilităţilor manageriale, în total 184 de ore de curs.

Programul de formare profesională, va fi furnizat de TMI TRAINING & CONSULTING, partener în cadrul proiectului, care va derula un prim modul destinat Dezvoltării aptitudinilor de conducere la nivelul top managementului, şi un al doilea vizând Dezvoltarea aptitudinilor manageriale pentru personalul de la nivelul Managementului mediu şi de linie.

“Proiectul are o importanţă deosebită pentru companie, pentru că va asigura o mai bună organizare, planificare şi desfăşurare a producţiei,” explică Aliz Kosza, Director General Executiv, Fabryo Corporation. În urma programului de formare, echipa de management va pune în practică principii unitare şi moderne de management şi organizare a producţiei. Pregătirea angajaţilor din structura de management a companiei este esenţială pentru evoluţia Fabryo Corporation către stadiul de companie modernă şi performantă, pe care îl urmărim prin toate demersurile noastre.”

“Parteneriatul cu Fabryo in proiectul "Profesionalism, Productivitate, Adaptabilitate" este o oportunitate foarte buna de a creşte şi mai mult calitatea factorului uman, esenţial în orice companie. TMI are o experienţă de peste 30 de ani în lumea intreagă şi de aproape 10 ani în Romania, pregătind până acum peste 4 milioane de oameni din diverse categorii de companii, ţări şi industrii. Ne bucurăm să putem valorifica această experienţă în proiectul pe care-l începem cu Fabryo şi avem încredere că rezultatele vor fi remarcabile.”

Pe lângă beneficiile evidente pe care le va avea proiectul la nivelul companiei, prin obiectivele propuse, el contribuie la dezvoltarea regiunii Bucureşti Ilfov prin creşterea calităţii resurselor umane, a competitivităţii şi flexibilităţii acestora la nivel regional, creşterea ocupării în regiune şi a investiţiilor în capitalul uman.

Pentru detalii suplimentare puteţi contacta:
Andreea Moraru – Coordonator proiect
Tel: 021/405.50.40 Fax: 021/405.50.26
E-mail: andreea.moraru@fabryo.com

Communicate on the same topic

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) has today completed the acquisition of 100% of the shares of Fabryo Corporation S.R.L. (Fabryo),…

» Read more

comunicat

» Read more

titlu 70

» Read more

Latest press

2018-10-01 • press coverage

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) has today completed the acquisition of 100% of the shares of Fabryo Corporation S.R.L. (Fabryo),…

» Read more

2016-05-10 • press coverage

comunicat

» Read more

2016-05-10 • press coverage

titlu 70

» Read more